تابلو اعلانات

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 40x60 سانتیمتر

1,150,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 90x120 سانتیمتر

1,950,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 100x200 سانتیمتر

3,350,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 90x170 سانتیمتر

2,250,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 80x100 سانتیمتر

1,750,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

دارای قابلیت نصب شیشه

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 90x150 سانتیمتر

1,950,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

نمایش سریع

تابلو اعلانات شیدکو سایز 60x90 سانتیمتر

1,350,000  تومان

کاربرد: اداری

جنس: پارچه ای

قابلیت اتصال به دیوار

دارای قابلیت نصب شیشه

پارچه از نوع مخمل ضد آفتاب

در حال بارگذاری در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)