تخته گرین

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل آلفا سایز 100x200 سانتیمتر

2,230,000  تومان

مدل: آلفا

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل آلفا سایز 80x100 سانتیمتر

1,250,000  تومان

مدل: آلفا

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل کلاسیک سایز 100x200 سانتیمتر

1,900,000  تومان

مدل: کلاسیک

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

دارای 5 عدد مگنت

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت 

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل آلفا سایز 60x90 سانتیمتر

1,750,000  تومان

مدل: آلفا

کاربرد: دانش آموزی

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل آلفا سایز 90x120 سانتیمتر

1,450,000  تومان

مدل: آلفا

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل کلاسیک سایز 100x150 سانتیمتر

1,760,000  تومان

مدل: کلاسیک

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

دارای 5 عدد مگنت

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت 

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل کلاسیک سایز 80x100 سانتیمتر

950,000  تومان

مدل: کلاسیک

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

دارای 5 عدد مگنت

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت 

نمایش سریع

تخته گرین برد شیدکو مدل کلاسیک سایز 90x120 سانتیمتر

1,450,000  تومان

مدل: کلاسیک

کاربرد: اداری

جنس: فلزی

قابلیت اتصال به دیوار

دارای 5 عدد مگنت

قابلیت مغناطیسی و جذب مگنت

در حال بارگذاری در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)