جوهر

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

جوهر زرد مخزن میوا مدل T6734

235,000  تومان

کارکرد: برای قطع 10x15 سانتی متر 1800 برگ

حاوی 100 میلی لیتر جوهر

نمایش سریع
نمایش سریع

پک کامل جوهر مخزن میوا مدل T0791 تا T0796

450,000  تومان

حجم: 13.8 میلی لیتر

نمایش سریع

جوهر قرمز مخزن میوا مدل T6733

235,000  تومان

رنگ: قرمز ( 1رنگ از شش رنگ مخزن اصلی)

نمایش سریع
نمایش سریع

پک کامل جوهر مخزن میوا مدل T6641/T6642/T6643/T6644

2,450,000  تومان

کارکرد: ظرفیت چاپ با تراكم 5%: تقریبا 9000 برگ

دستگاه های سازگار: تمامی پرینترهای 4 رنگ اپسون

نمایش سریع

جوهر صورتی روشن مخزن میوا مدل T6736

235,000  تومان

کارکرد: برای قطع 10x15 سانتی متر 1800 برگ

نمایش سریع

جوهر آبی روشن مخزن میوا مدل T6735

235,000  تومان

کارکرد: برای قطع 10x15 سانتی متر 1800 برگ

 رنگ: آبی روشن ( 1رنگ از شش رنگ مخزن اصلی)

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

پک کامل جوهر مخزن میوا مدل T6641 تا T6644

2,250,000  تومان

کارکرد: پک جوهر 4 رنگ میوا برای پرینتر های جوهر افشان برگ

نمایش سریع

جوهر قرمز مخزن میوا مدل T6643

300,000  تومان

کارکرد: جوهر تک قرمز برای پرینتر های جوهر افشان برگ

در حال بارگذاری در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)