میکروسکوپ و ذره بین

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

میکروسکوپ کامار مدل O7S65

4,850,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600

6,450,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: خیر

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ پی جی دی کد X60-1986

2,510,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل MP600 کد 9380

3,950,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل 450 کد C2139

10,850,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل zp_750 کد 9380

3,450,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل 1500 کد 9386

950,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل 450x

2,450,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل 1200 کد C2138

2,150,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ کامار مدل MP0471

4,950,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X

2,550,000  تومان

چشمی: خیر

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

نمایش سریع

میکروسکوپ کامار مدل XSP_42XT

6,200,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل c2156

2,150,000  تومان

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل FZ-B900 کد 9382

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ تی اس آی مدل TG-5-3

نوع هد: دوچشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5

نوع هد: تک چشمی

چشمی: خیر

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ دیجیتال صنایع آموزشی مدل EEI-800

نوع هد: تک چشمی

چشمی: خیر

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل MP_1200 کد 93831

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل MA-1600X

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل FLW-ZX60

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ چانگ شنگ تویز مدل c2119

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

بلوتوث: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ مدل c 2121

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

نمایش سریع

میکروسکوپ کامار مدل O5S73A

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: خیر

نمایش سریع

میکروسکوپ سلسترون کد 11121

نوع هد: تک چشمی

چشمی: بله

Wi-Fi: ندارد

تنظیم فاصله چشمی ها: بله

در حال بارگذاری در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)