ماشین حساب

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو DJ-240D Plus

670,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 14 رقمی

نوع نمایشگر: تک رنگ

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب شارپ EL-2135

760,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: معمولی

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو DJ-120D Plus

750,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: تک رنگ

 

نمایش سریع

ماشین حساب شارپ CS-2130

850,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

دارای دو حافظه برای ذخیره 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو MS-6NC

135,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 8 رقمی

تعداد رنگ نمایشگر: تک رنگ

 

نمایش سریع

ماشین حساب جیبی سیتیزن SLD-377

65,000  تومان

محصول: ماشین حساب

نوع نمایشگر: مسطح

تعداد کاراکتر: 10 رقمی

دارای سه کلید حافظه

نمایش سریع

ماشین حساب شارپ EL-145T BL

350,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 14 رقمی

حافظه 4 کلیدی

محاسبه ی مالیاتی

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو DS-120TV

1,100,000  تومان

محصول: ماشین حساب

تعداد کاراکتر:12 رقمی

قابلیت جمع جبری

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-4500PA

550,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: 2 خطی

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-991 ES Plus

380,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: Full Dot Display

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب شارپ EL-421M

250,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 14 رقمی

نوع نمایشگر: صفحه نمایش بزرگ با پایه قابل تنظیم

حافظه محاسباتی

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-4500PA به همراه راهنمایی فارسی

420,000  تومان

محصول: ماشین حساب

نوع نمایشگر: دو ردیفه

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

قابلیت انجام محاسبات آماری

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-82-ES Plus

320,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: Dot Matrix

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

قابلیت انجام محاسبات آماری

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو HR-8RC-BK

600,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

سرعت چاپ: 2 خط در ثانیه

دارای کلیدهای حافظه

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-570 ES

285,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-570 MS

290,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-570 ES Plus

310,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-3600pv Super-FX

120,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

قابلیت انجام محاسبات مثلثاتی

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-5800p

790,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 16 رقمی

نوع نمایشگر: Natural Display

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-991 MS

357,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: 2 خطی

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-991 EX

550,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد کاراکتر: 12 رقمی

نوع نمایشگر: Full Dot

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو Heavy-Duty DR-240 R

2,900,000  تومان

محصول: ماشین جساب

سرعت چاپ: 4.4 خط در ثانیه

تعداد کاراکتر: 14 رقمی

دارای قابلیت چاپ دو رنگ

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو HR-100 TM

650,000  تومان

محصول: ماشین جساب

سرعت چاپ: 2 خط در ثانیه

دارای قابلیت چاپ دو رنگ

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو FX-CP400

3,600,000  تومان

محصول: ماشین جساب

تعداد رنگ نمایشگر:  65000 رنگ

دارای کیس محافظ

 

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو DR-120 TM

1,950,000  تومان

محصول: ماشین جساب

سرعت چاپ: 3.5 خط در ثانیه

دارای قابلیت چاپ دو رنگ

دارای صفحه نمایش بزرگ و خطی

 

در حال بارگذاری در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)